Behandelkamer van de orthodontist in Utrecht: Airportho Utrecht

BEHANDELING

Het is verstandig om een beugelbehandeling alleen te starten als deze nodig en haalbaar is. Een goede timing is ook van belang. Op basis van de verzamelde gegevens stelt de orthodontist een behandelingsplan voor. Het type beugel verschilt per patiënt. Nadat de beugel geplaatst is, vinden er maandelijks controles plaats. Zodra de beugelbehandeling is afgerond, komt de patiënt nog een paar keer langs om te beoordelen of het behaalde resultaat stabiel is.

Het eerste bezoek aan de praktijk is een korte afspraak waarbij een algemene indruk wordt verkregen van de gezondheid, gebitssituatie en de wens(en) van de patiënt.

Er wordt beoordeeld of een orthodontische behandeling noodzakelijk en haalbaar is en zo ja, op welk moment daarmee het beste gestart kan worden. De juiste timing is cruciaal aangezien dit het verschil maakt tussen beugelbehandelingen die een half jaar tot maximaal 4 jaar duren of wel 6 jaar.

Indien blijkt dat een behandeling noodzakelijk en haalbaar is, wordt indien gewenst geprobeerd om meteen over te gaan tot het uitgebreid onderzoek of er wordt hiervoor een vervolgafspraak gemaakt. Er worden gezichts- en gebitsfoto’s, röntgenfoto’s en een digitale registratie van het gebit gemaakt. De kosten voor dit onderzoek bedragen rond de 300 euro en zijn inclusief het opstellen van het orthodontisch behandelingsplan door de orthodontist en de bespreking van het behandelingsplan een paar weken na het uitgebreid onderzoek. Het is verstandig om alvast uit te zoeken hoe u verzekerd bent (tarieven).

Tijdens de bespreking van het behandelingsplan (dit kan ook ’s avonds en/of telefonisch) zal worden aangegeven wat het beste behandelingsplan is.

Indien van toepassing, worden redelijke alternatieve behandelingsopties ook aangereikt. Er zal worden besproken welk type beugel(s) gebruikt zal worden, wat de verwachte behandelingsduur is, of er (melk)tanden en/of kiezen getrokken moeten worden (nodig in ongeveer 20% van de beugelbehandelingen om de beugelbehandeling veilig uit te voeren). Daarnaast krijgt u een kostenbegroting, die de te verwachten kosten voor het gehele beugeltraject (zie onder) bevat en u krijgt uitleg over de mogelijke risico’s van, of aandachtspunten bij, een beugelbehandeling.

Indien u akkoord gaat met het voorgestelde behandelingsplan en de daaraan verbonden kosten, worden de afspraken voor het plaatsen van de beugel(s) gemaakt door de secretaresses. Na het plaatsen van de beugel(s) zullen er maandelijks controles volgen om de beugelbehandeling zo vlot en zo goed mogelijk te laten verlopen.

 1. Eerste afspraak

  Bij het eerste bezoek wordt gekeken of een beugelbehandeling noodzakelijk en haalbaar is en zo ja, wordt bepaald wat het juiste startmoment zou zijn.

 2. Uitgebreid onderzoek

  Gegevens worden verzameld, te weten gezichts- en gebitsfoto’s, röntgenfoto’s en een digitale registratie van het gebit. De orthodontist stelt aan de hand hiervan een behandelingsplan op.

 3. Bespreking

  Tijdens de bespreking van het behandelingsplan (dit kan ook ’s avonds en telefonisch) zal het voorgestelde behandelingsplan worden besproken.

 4. Plaatsing van de beugel

  Aan de hand van het behandelingsplan starten we met het plaatsen van de beugel. Het type beugel verschilt per patiënt.

 5. Controles

  Maandelijks controles om de behandeling zo vlot en zo goed mogelijk te laten verlopen.

 6. Verwijderen beugel(s)

  Zodra de beugelbehandeling is afgerond, zal de beugel worden verwijderd en worden er meestal spalkjes geplaatst achter de boven- en ondervoortanden.

 7. Retentiecontroles

  In het jaar nadat de beugelbehandeling is afgerond, kom je nog een paar keer langs in Utrecht om te beoordelen of het behaalde resultaat stabiel is. Daarna neemt de tandarts de controles over bij de halfjaarlijkse controles. Bij problemen in deze fase is de patiënt zowel bij ons als bij de tandarts welkom.