Behandelkamer van de orthodontist in Utrecht: Airportho Utrecht

INFORMATIE BETREFFENDE COVID-19

Update Covid-19 per oktober 2021 KNMT/NVvO:

De 1,5 meter blijft van kracht binnen de mondzorg. Daarbij is er in mondzorgpraktijken geen coronacheck en zijn er aerosolen aanwezig binnen behandelruimtes. Helaas blijft het daardoor niet mogelijk dat u als ouder meekomt bij o.a. reguliere controleafspraken.

– Kom pas 1 minuut vóór de afspraaktijd de praktijk binnen, ben je ‘te vroeg’; wacht buiten.

– Het dragen van een mondkapje is v.a. 06-11-2021 weer verplicht, ook bij ons (behalve in de behandelstoel). 

– Ouder/begeleider wordt (helaas) verzocht NIET mee naar binnen te komen! Dus NIET meekomen bij spoedkwartier, controle, happen/foto’s, verwijderen beugel.
Uitzonderingen zijn:
*U bent door ons verzocht om mee te komen (er mag 1 ouder mee)
*Bij een eerste intake/bezoek of behandelplanbespreking (er mag 1 ouder mee)
*Bij een eerste beugelplaatsing (alleen als u er echt op staat en op eigen risico mag er 1 ouder mee)

– Iedere patiënt wordt voor binnenkomst verzocht de handen te desinfecteren.

– Bij bepaalde type afspraken zal bij binnenkomst de temperatuur worden gemeten en gevraagd worden om de mond te spoelen met een lage concentratie waterstofperoxide.

– De koffieautomaat is tijdelijk buiten gebruik.

– Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het verloop van de behandeling. Mocht u een vraag hebben, geef deze dan zo specifiek mogelijk op papier mee en dan zullen we uw kind het antwoord op uw vraag doorgeven. 

Kom echt niet naar de praktijk maar bel eerst om te overleggen wat te doen indien:

– er sprake is van last van verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn, ademhalingsklachten of koorts (38 graden Celsius of hoger);

– er sprake is geweest van (gezins)contacten in de afgelopen twee weken met een bewezen Coronapatiënt;

– de patiënt 70 jaar is of ouder (hoewel bij ons bekend; wij kunnen dat nu niet individueel controleren);

– de patiënt volwassen is en last heeft van chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, chronische hartaandoeningen, diabetes mellitus, ernstige nieraandoeningen waarvoor dialyse en/of niertransplantatie nodig is (geweest), verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, bij lopende chemotherapie e/of bestraling bij kankerpatiënten, bij een onbehandelde HIV-infectie of een HIV-infectie met een CD4-getal van < 200/mm(hoewel meestal bij ons bekend; wij kunnen dat nu niet individueel controleren);

– de patiënt jonger dan 18 is en last heeft van obesitas + diabetes mellitus type 2 (hoewel meestal bij ons bekend; wij kunnen dat nu niet individueel controleren);